Welcome, visitor! [ Login

İşini Güzel Yapan Escortlar

Balıketli Escort, çıtır escort, Escort Bayan, köle escort 28 Mayıs 2020

Baxandall’ın Onbeşinci Yüzyıl İtalya’sında Resim ve Tecrübeimi: Resimli Stilin Sosyal Tarihinde Bir Astar ilk olarak 1972’de yayınlandı. Oranen kısa olmasına rağmen, daha sonra en son Çince olan birçok dilde, 1988’de yayınlanan ikinci bir baskı ile yayınlandı. “akıllı, ikna edici, ilginç ve açıkça anlaşılmış” olarak “kısa ve iyi yazılmış metin” olarak tanımlanmış ve “yeni ve önemli malzeme” olarak bulunmuştur. Belki üç bölümden oluşan bir kitap olarak çıktı. Aslında, hepsi bir arada üç kitaptır.

Baxandall, geçmiş tarihi tarih metodolojisinin birçok kaynağını bir araya getirir ve onları Resim ve Tecrübeimde ilerletir. Sanat tarihi disiplinin ortaya çıkmasıyla birlikte sanat, belirli toplumların ve medeniyetlerin güçlü bir ifadesinin somutlaşmış hali olarak görülmeye başlandı. Bunun öncüsü, antik sanat tarihinde Johann Joachim Winckelmann’dı (1764). Baxandall kesinlikle seyircilerin görüntüyü nasıl izlediğini düşünen ilk kişi değil. Haskell tarafından 1963 yılında patronları ve ressamları tarafından yayınlanan sponsorluğu tartışan ilk kişi değil. Lacan, Baxandall Boyama ve Tecrübeim’i yayınlamadan önce ‘seyir’ kavramını ve Gombrich’i ‘izleyici payı’ fikrini ortaya attı. Baxandall, Resim ve Tecrübeimin ikinci bölümünü “Gombrichyan” olarak tanımlıyor. Baxandall antropologlar ve kültür araştırmaları, özellikle Herskovits ve bilişsel üslup üzerine düşünceleri ile zaman geçirdi. Baxandall’ın yaklaşımı, resim tarzının resimleri sipariş eden ve görüntüleyen müşterilerin nasıl etkilendiğine odaklanmaktadır. Okuyucunun görüşü kültürel olarak yapılandırılmıştır. Baxandall’a göre, “on beşinci yüzyılın imajı toplumsal bir ilişkinin dayatmasıdır.” Bu alıntı resim ve deneyimin ilk bölümünün giriş cümlesidir; “Şartlar ve koşullar”.

Baxandall’ın resim ve “iş koşulları” deneyiminin ilk bölümü, on beşinci yüzyılda gözlenen resim stilindeki değişimin, patron ve ressam arasındaki sözleşme ve mektupların içeriğinde tanımlandığını açıklamaya çalışmaktadır. Buna ek olarak, resimsel stilin gelişimi, sanatçı ve patron arasındaki simbiyotik bir ilişkinin sonucudur. Bununla birlikte, bu ilişki “kurumlar ve sözleşmeler – ticari, dini, algısal, en geniş anlamıyla sosyal … [that] birlikte yarattıklarının biçimlerini etkiledi ”. Baxandall, patron ve ressamın çalışmasına yaklaşımının František Haskell’in 1963’ün anahtar kitabı, patronları ve ressamları veya D.S.’nin patronları ve sanatçıları tarafından hiçbir şekilde etkilenmediğini iddia ediyor. Odalar ‘İtalyan Rönesans’.

Baxandall’ın resimsel bir stilin gelişimini destekleyen ana kanıtı, sanatçı ile müşteri arasındaki sözleşmenin şartlarında gösterildiği gibi, sanatçının resim üretiminde kullanılacak malzemeler üzerindeki becerilerine yapılan vurgudaki bir değişikliktir. Bu, Baxandall’ın bir kullanıcı ile ressam arasındaki sözleşmeleri incelerken ortaya koyduğu ve henüz araştırılmadığı benzersiz bir unsurdur. Bu argümanı, koşulların okuyucuların materyaller üzerindeki becerilerin önemli konumunu nasıl gösterdiğini gösteren bazı sözleşmelere başvurarak destekliyor. Ghirlandaio ve Giovanni Tornabuoni arasındaki 1485 antlaşmasında, antlaşmanın ayrıntıları arka planın “sayılar, binalar, kaleler, şehirler” içermesini şart koştu. Daha önceki sözleşmelerde, arka plan yaldızlı olurdu; Tornabuoni bu nedenle bu komisyonda “beceriler olmasa bile iş harcamaları” olmasını sağlar.

Baxandall, “sadece sanat tarihinde bu tür bir gelişmeden sorumlu olmanın faydasız olacağını” belirtiyor. Aslında, argümanının sosyal ve kültürel tarih alanına yerleştirilmesini sağlamak için Baxandall, on beşinci yüzyıl İtalya’sında altının rolü, mevcudiyeti ve algısını ifade eder. Baxandall, Büyükelçi Sienes’in Kral Alfonso’nun Napoli’deki mahkemesindeki aşağılayıcı hikayesini, bu göze çarpan tüketimin nasıl azaltıldığının bir örneği olarak karmaşık kıyafetleri üzerinde kullanıyor. “Eski para” nın kendisini “yeni para” ve hümanizmin yükselişinden, değerli bir varlık olarak satın alma gücüne geçişin nedenleri olarak ayırt edebilmesi gerektiğini belirtiyor.

Burada, Baxandall’ın şirketin görüntü tarzı üzerindeki etkisini iş koşulları aracılığıyla belirleme yaklaşımındaki temel sorun yatmaktadır. Bir tablo izleyicisinin bu yeteneğin satın alındığını nasıl bilebilir? Baxandall bu soruyu kendisi sorar ve sözleşmede herhangi bir kayıt olmayacağını beyan eder. O zamanlar, bugün çok az kanıt olduğu için resimlerdeki bakışları kaydetmek yaygın değildi. Buna ek olarak, sözleşmede Baxandall’ın bize sunacağı hiçbir şey yoktur, görüntünün gerçek estetiğini belirtir; karakter ifadeleri; ikonografi, kullanılacak oranlar veya renkler.

Joseph Manca bu bölümü özellikle eleştiriyordu: “Baxandall’ın zamanında antlaşmalar tartışması, her zaman patronlarının veya halkın duygularını tekrarlamaya hazır olan bağımlı bir sanatçıyı tanıtmamıza izin veriyor.” Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bellini, Isabella d’Este için resim yapmayı reddetti çünkü tasarımı için rahat bir resim yoktu. Perugino Isabella’dan bir komisyon almasına rağmen, “konuyu sanatına uygun bulmadı.”

Baxandall, büyüyen bir sanatçı ajansı ve stil üzerinde etkisi olarak eriştikleri materyaller için konaklama bırakmaz. Andrea Mantegna’nın tarzı, antik Roma’dan birçok keşif gördüğü ve genellikle onları Mantua’ya geri götürdüğü Roma ziyaretlerinden güçlü bir şekilde etkilendi. Dahası, Baxandall, 15. yüzyılda İtalya’da sanatçıların aldıkları eğitimi, stilleri için bir açıklama olup olmadığını veya nasıl geliştiğini görmek için incelemiyor. Baxandall’ın bahsettiği tüm ressamlar, atölyelerin bir parçasıydı ve usta tarafından eğitildi. Bu nedenle, bu seminerlere dayanan bir stil olacaktır. Mantegna ve Marco Zoppa da dahil olmak üzere Squarcino öğrencilerinin “sanatlarında ortak yönleri olduğu” kabul edildi. 1996 yılında şunları söyledi: “Resim ve Tecrübeimin ilk bölümünü beğenmedim. Hızlı bir şekilde yaptım çünkü bir şeye ihtiyacım vardı ve bana biraz kaba görünüyordu. “

Resim ve Tecrübeimin merkezi bölümü “benim için en önemli bölüm olan ikinci bölümde tüm bilişsel stil kavramı, [and] doğrudan antropolojiden. Bu bölüm Baxandall’ın “dönemin gözü” fikridir.

Baxandall, hepimizin gördüğümüz fizyolojik modun aynı olduğunu ancak yorumlama anında “görsel algı için insan ekipmanının bir erkekten diğerine tekdüze olduğunu” belirterek “zamanın gözünü” açar. Yalınçe söylemek gerekirse, “dönem gözü” belirli bir kültürdeki görsel formları şekillendiren sosyal eylemler ve kültürel pratiklerdir. Ayrıca, bu deneyimler bu kültürü şekillendirir ve temsil eder. Nihayetuç olarak, kullanıcılar bu kültürel açıdan önemli temsili şekillendiren ressamlar için bir özet oluşturdular. Ressam daha sonra resimleri, resimlerinde kültürel olarak önemli olan bu nesneler de dahil olmak üzere, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tedarik eder. Baxandall’ın “dönemin gözü” bölümü, onbeşinci yüzyıl izleyicisi bizim için on beşinci yüzyıl İtalyan görüntülerini onbeşinci yüzyıl İtalyan tüccarıyla aynı mercekten izlemek için kullanabileceğimiz bir araçtır. “Periyodik Göz” sanatsal üretimi anlamak için eşzamanlı bir yaklaşım içeren yenilikçi bir kavramdır. 1970’lerin başında tarihsel sanatla uğraşmaya başlayan nedenler ve etkiler fikirlerinden uzaklaşıyor. Fakat nasıl inşa edildi?

Baxandall, görüntülerin izlenmesinde elde edilen izleyicilerin becerilerinin çoğunun görüntülerin görüş alanı dışında elde edildiğini iddia etti. Burada bir Floransalı ticaret şirketinin ekonomik işleyişini inceliyor ve varil, üçüncü kural, aritmetik ve matematiğin ölçümünün tüccarların çok talep ettiği tüccarlar olduğunu ve onlara görüntüleri izleyebilecekleri daha sofistike bir görsel aparat sağladığını kaydediyor. Baxandall, ilk bakışta kontur hacmi gibi şeyleri yapma yeteneğinin, işletme sınıflarının görüntülerdeki geometrik şekilleri algılamasına ve içindeki diğer nesnelere göre görüntüdeki boyutlarını ve oranlarını anlamalarına izin verdiğine inanmaktadır.

Baxandall aynı zamanda dans ve jestleri, görüntü izleyicilerinin içinde neler olup bittiğini anlamalarını sağlayan diğer sosyal uygulama örnekleri olarak belirtiyor. Baxandall, Bass Danza’ya yoğun katılımın mahkeme ve işletme sınıflarının resimlerdeki hareketi görmesine ve anlamasına izin verdiğini iddia ediyor.

“Periyot gözü” kullanımından kaynaklanan ana sorulardan biri, doğru kullanıldığının kanıtıdır. Baxandall’ın yaklaşımına göre haklı olduğunuzu nereden bildiniz? Yirmi birinci yüzyıl İngilizinin bir resmi onbeşinci tüccar olarak görmesi, hatta İtalyan Rönesans toplumu ve kültürü hakkında bir fikir edinmesi mümkün mü? Baxandall’ın dayandığına dair kanıt, on beşinci yüzyıl İtalyan resminin resimsel tarzının çok az geliştiğini kanıtlıyor. Resim ve Tecrübeim incelemesinde Goldman, Baxandall’ı bugünün inşaat müteahhitlerinin ve marangozlarının Mondrian’da gördükleri kompozisyon öğelerini tanımlama konusunda özellikle nitelikli olduğuna dair kanıt olmadığını söylemeye çağırdı. Benzer şekilde, Goldman’ın öne sürdüğü argüman, Baxandall’ın görüntülerdeki hareketi yansıtan bir dans gibi kullandığı diğer örneklere açıklanabilir. Bir örnek Botticelli’nin “Pallas ve Centaur” u, burada Baxandall, Hermeren’in incelemesinde bunun çoğu durumda bu şekilde tanımlanabileceğinden, bunun yararlı bir kanıt olmadığını iddia ettiği bir kabarcık olduğunu açıklıyor.

Nihayet bölüm birincil kaynaklara odaklanmaktadır, çünkü Baxandall Cristofor Landin’in 15. yüzyılda İtalya’da resimlerde görülen çeşitli stiller için kullanılan tanımlayıcılara ilişkin yazılarına atıfta bulunur. Çünkü Baxandall, 21. yüzyıl okuyucusunun, görüntüleri tanımlayamayan insanlar tarafından on beşinci yüzyıl boyunca yazılan görüntüler hakkındaki belgeleri yorumlayabileceği bir yöntem olduğunu savunuyor. Bu araçla, aria ve dolce gibi terimlerin ne anlama geldiğini daha iyi anlamak mümkün olur. Baxandall, Milano Düküne mektupta yer alan sıfatların Resim ve Tecrübeimler Birinci Bölümündeki ajanından anlamını yorumlamak için bu yaklaşımı kullanır.

Bu bölüm ayrıntılı olarak açıklanmasına ve “Landino’nun sanat terminolojisinin dikkatli bir analizini” sağlamasına rağmen, Middledorf, “Rönesans resminin tarzına biraz ışık tuttuğuna” inanıyor. Kelimelerin bu bölümdeki görüntünün tasvir ettiklerini yakalaması her zaman zor olduğundan, değerli olmasına rağmen, on beşinci yüzyıl izleyicinin zihinlerine girerken modern izleyiciye değerli bilgiler getirmek için yeterli bilgi sağlamaz. Görüntülerin devreye alınmasında okuyucunun bu dili kullanması pek olası değildir. Bunun, sanatçıların stillerini ve yaklaşımlarını tartışmak için kullandıkları dil türü olup olmadığı tartışmalıdır. Tabiatl ki, zamanın sanatçılarından resimlerin en iyi nasıl verilebileceğini tanımlayan malzemeler var, ancak bunlar Leonardo da Vinci’nin “istem” üzerine yazdığı örnek olarak pratik değere sahip olamayacak kadar soyut görünüyor.

Resim ve Tecrübeim’de Baxandall’ın Giotto ve Hatiplerinden daha az ilgi gördü. “Bir kitap çıktığında, birçok kişi çeşitli nedenlerle koydu.” Anne nedenlerden biri Baxandall’ın Zeitgeist’i geri getirdiği inancıydı. Bu bizi imaj ve deneyimin bize nasıl bir rönesans getirdiği sorusuna yanıt olarak tanımlanan diğer sorunlara götürür. Bize onbeşinci yüzyılda İtalya’ya, bir grup olarak toplum içindeki seçkinlere ve sadece erkeklere odaklanan bir rönesans veriyor. Cemiyetun bir kısmını temsil eden bir grup insan. Durumkya asılan resimlerin çoğu görevlendirildi, ancak sadece izleyiciler değil. Kilisede bütün cemaat bu görüntüleri görecek ve yaşamın her kesiminden gelecektir. Bu nedenle, T.J. Clark gibi Marksist sosyal tarihçiler, gerçek bir sosyal tarih olmadığını iddia eden bir kitap yayınladılar, çünkü “sınıf, ideoloji ve güç konularına değinmeden sadece toplumdaki seçkinlere odaklanmıştı.

Baxandall ayrıca bireyin resimsel üslubu etkilediği fikrini reddeder çünkü herkes dünyayı farklı deneyimler. Bunun doğru olduğunu, ancak farklılıkların ihmal edilebilir olduğunu kabul eder. Bu, “Burkhardt’ın bireyciliğin Rönesans’ta konuyu değiştirdiği fikrinin (örneğin, portrelerin genişlemesi) keskin bir tezat oluşturmasıdır. Resmin ve deneyimin ikinci baskısından dört yıl önce Stephen Greenblatt, bireylerin Rönesans’ta kamusal kişiliklerini yaratma yöntemleri üzerine bir kitap olan Rönesans Öz-İtimat kitabını yayınladı.

Baxandall yöntemiyle başka sorunlar da ortaya çıkıyor. Baxandall’ın tezlerini desteklediğine dair kanıtlar edebidir. Sorun, Üçüncü Bölüm’e ek olarak, İkinci Bölüm’deki Landino’nun yazılarının kullanımı, vaazın çoğunu, ‘gözün gözünü’ oluşturmak için bir bilgi kaynağı olarak ve Birinci Bölüm’de yazılı antlaşmalardaki tüm kanıtları kullanmıştır. Bu, Baxandall’ın yaklaşımının sanatın hayatta kaldığı ancak yazmanın olmadığı bir topluma nasıl uygulandığı sorusunu gündeme getiriyor. Sorun, bilim adamlarının antik dilin yazılı bir dili olmadığı için anlamayacağını itiraf ettiği Orta Asya’daki İskitliler. Bu durumda, Baxandall’ın yaklaşımı imkansız görünüyor ve burada başka sınırlamalar görüyoruz.

Resim ve deneyimde belki de en çarpıcı ihmal, klasik sanatın yeniden canlandırılmasının Rönesans resimlerinin ve tarzlarının yaratılmasında oynadığı role herhangi bir atıftır. Rönesans antik çağın yeniden doğuşuydu. Burkhardt, İtalya’daki Rönesans medeniyetinde antikliğin yeniden canlanması üzerine bir bölüm yazıyor. Yeminik çağın yeniden canlanmasının, 15. yüzyılda İtalya’nın resimsel üslubuna bir katkı olduğu öne sürülmelidir.

Resim ve deneyimin onu izleyen birçok hayranı vardı, sanatsal ve sosyal değişim arasındaki doğrudan nedensel ilişkilerin nasıl ortaya çıkarılacağı konusunda önemli bir rehber var. Sıcak bir şekilde karşılandı ve antropoloji, sosyoloji ve tarih gibi sanat tarihinin hemen ötesindeki disiplinlerde etkili olduğu gibi ‘görsel kültür’ teriminin yaratılmasına da katkıda bulundu. 1981’de Bourdieu ve Desault, Baxandall’a Actes de la recherché en sciences sosyallerinin özel bir baskısını bağışladı.

Baxandalls’in iş koşullarının analizi, bazı eksikliklere rağmen, etkisiz değildi. Bu bölümde Baxandall paraya ve ödeme mekanizmasına atıfta bulunuyor ve “para sanat tarihi için çok önemli” diyor. Resim üretiminin ekonomik yönüne odaklanması, “bir kültür kümesi olarak ekonomik tarih kavramına ilgi duyanlar” dan olumlu tepkiler vermiştir. Sosyoloji alanında: “Pazarlara ve sponsorluğa olan ilgisi onu Howard Becker (1982) Sanat Dünyaları gibi kültürel bir bakış açısı üretmek için çalışmak için doğal bir referans noktası haline getirdi.” Ancak Baxandall bu ilk bölüm için çok eleştireldi.

Andrew Randolph, dönemin gözünün kadınlara nasıl uygulanabileceğini araştırırken “dönemin gözü” fikrini “cinsiyet gözü” ne genişletmektedir. Pierre Bourdieu, Bourdieu’nun “bireyin bilişsel sistemini meşgul eden ve eğiten belirli sosyal faaliyetlere uygun vurgu yapmasına izin veren” Boyama ve Tecrübeim ile tanıştıktan sonra “kodlama / kod çözme” kavramının bir revizyonu olan “gözün sosyal doğuşu” kavramını geliştirir. Clifford Geertz, Levi-Strauss tarafından resim fikirlerini ve deneyimlerini birleştirerek oluşturulan antropolojideki erken yapısalcı modeli mükemmelleştirebilen bir antropologdu. Sanat tarihi alanında Svetlana Alpers, Hollanda’nın Sanat Tanımı Sanatı hakkındaki kitabında resim ve deneyim yönlerini uygulamış ve Baxandall’a “görsel kültür” teriminin yaratılmasına atfedilmiştir. Tarihçiler için Ludmila Jordanova, Boya ve Tecrübeim yaklaşımının tarihçilere görsel malzemelere özenle erişmenin önemini vurguladığını ve görsel beceri ve alışkanlıkların, sosyal yapıların ve refahın toplumdaki dağılımının belirlenmesine yardımcı olabileceğini savunuyor.

Resim ve deneyim Baxandall tarafından “oldukça hafif ve kibar” olarak tanımlandı. Sanat tarihçileri için değil, Baxandall’ın tarih öğrencilerine verdiği bir dizi konferanstan yazılmıştır. Gördüğümüz gibi, bunun sadece Rönesans çalışmalarında ve sanat tarihinde değil, diğer birçok alanda da olağanüstü bir etkisi oldu. “Sosyal göz”, “cinsiyet gözü” fikirlerini yarattı ve hatta “görsel kültür” şeklinde yeni bir terminoloji yarattı. Dünyadaki birçok üniversitede çok sayıda listede bulunan bir kitap. Resim ve deneyimin sorunları olabilir, ancak yaşam ve sanatın gerçekte nasıl bağlantılı olduğunu vurguladığı için önemli kalırlar. Baxandall’ın bize vermeye çalıştığı şey Quattrocentro merceğini yeniden oluşturacak bir dizi araç. sadece “dönem gözü” ile değil, aynı zamanda patronlar ve ressamlar arasındaki sözleşmelerin analizi ile. Bununla birlikte ve zamanın eleştirel sanat-tarihsel kavramlarını anlayan Baxandall, dönemin görsel becerilerini inceleyerek resimlerin yaratıldığı sosyal ilişkileri tanımlamamıza izin veriyor. Kafaarılı olup olmadığımızı merak ediyoruz. “Dönem gözünü” başarılı bir şekilde uygulayıp uygulamadığımızı belirlemenin ampirik bir yolu yoktur. Aslında, “ustaca yeniden yapılanmalara ve tahminlere güvenmeye” devam ediyoruz. Baxandall’ın varilleri ölçmek, resimlerdeki daha iyi formları ve hacimleri takdir etme yeteneklerini etkilemek gibi iş uygulamalarından kaynaklandığına inandığı iş sınıflarına atfettiği görsel beceriler ihmal edilemez. Yalınce bu değil, yaklaşım tek bir döneme özgüdür ve farklı bir döneme her uygulandığında yeniden oluşturulması gerekir. Baxandall’ın yaklaşımı, sanatçının ajansı, eğitimleri veya aslında on beşinci yüzyıl İtalyanları için antikliğin önemi hakkında hiçbir fikre izin vermez.

Soru, “tarzın sosyal tarihi” yazmanın mümkün olup olmadığıdır. Baxandall bunu yapmaya çalıştı, ancak varsayımları ve tahminleri ve başarıyı kanıtlayamaması, sağlam bir yöntem olmak için çok belirsiz bir yaklaşım bırakıyor.

596 total views, 0 today

Çıtır Çıtır Genç Kızlar Burada

anal escort, Balıketli Escort, çıtır escort, Escort Bayan 15 Mayıs 2020

Amasya kadınları dünyanın geri kalanından farklı izolasyon dönemleri ve devrimci etkiler içerir. Jomon dönemi MÖ 14000’den 300’e kadar erken bir tarihte, Japonya’nın bir avcı-toplayıcı yaşam tarzı vardı; ahşap tepedeki evler, çukur konutları ve tarım. Dokuma hala bilinmiyordu ve eski Japon kıyafetleri kürkten oluşuyordu. Bununla birlikte, dünyanın en eski çömleklerinden bazıları hançer, yeşim, kabuk ve kil figürlerinden yapılmış taraklarla birlikte Japonya’da bulunur. Bundan sonraki M.Ö. 250’ye kadar olan dönem, Çin ve Kore’den etkilenen dokuma, pirinç ekimi, demir ve bronz yapımı gibi yeni uygulamaların akışını gördü. Çinli gezginler ‘örgülü saçlı, dövmeli ve büyük, tek parça kıyafetli kadınları’ anlatıyor. Başlangıçta eski Japon kıyafetleri tek parça kıyafetlerden oluşuyordu. Eski ve klasik Japonya 3. yüzyılın ortalarından 710’a kadar başlar. Gelişmiş bir tarımsal ve militarist kültür bu dönemi tanımlar. 645 yılına gelindiğinde, Japonya hızla Çin uygulamalarını benimsedi ve ceza kanununu yeniden düzenledi.

Amasya Escort Hatunları Ne İçin Yaşar

Antik Japonya ve imparatorluk mahkemesinin en yoğun dönemi 794’den 1185’e kadardır. Arka, şiir, edebiyat ve ticaret seferleri şiddetle devam etti. Savaş ağaları ve güçlü bölgesel aileler eski Japonya’yı 1185’ten 1333’e kadar yönetti ve imparator sadece bir figür başkanıydı. Japon Ortaçağ’da Portekiz, gemilerinin Japon sahiline iniş şansı ile ateşli silahlar tanıtmıştı; samuray şarj safları kesildi; Hollanda, İngiltere ve İspanya ile ticaret yeni yollar açmıştı. Birkaç misyoner Japonya’ya da girmişti. Eski Japonya diğer kültürleri ve uygulamaları kolayca benimsedi ve bu kültürler arasında kendi kültürünün çoğu kayboldu.

1028 total views, 0 today

Kaçamakları Seven Amasya Escort Canan

Amasya escort, çıtır escort, doyumsuz escort, minyon escort 7 Mayıs 2020

er sende farklı bir kadın ile kaçamak yapmak istiyor onunla özel anlar içinde bulunmak istiyorsan beni tercih etmen lazım çünkü erkeğin ne istediğini çok iyi bilirim. 22 yaşında 1.68 boyunda 48 kilodayım minyon escort Erkekler nelerden hoşlanır neler yapmak ister yatakta istekleri nedir bunu çok iyi bilirim öyle söz değil yaşadığında net bir şekilde anlarsınız. Daha önce hayatına girmiş olan kadınları bir kenara bırak lütfen çünkü beni onlar asla bir tutmanı istemem.

Doyumsuz Kadınlar

Daha yeni yetmeler gibi kadınlara benzemem hayatı görmüş geçirmişim, oldukça fazla deneyim yaşadım. doyumsuz escort Bu yaşadığım güzel şeyleri seninle de yaşamamı istiyorsan daha fazla zaman kaybetmeden hemen beni ara. amasya escort ile doyumsuz zevklerin başında gelen seks deneyimi hem sana kendini yeniden tanıma fırsatı verecek hem de büyük bir öz güven sahibi olmanı sağlayacak bundan emin ol. Denenmiş ve onaylanmış olmasa zaten burada anlatmam böyle şeyleri. Terapi edasında seni rahatlatmak için buradayım. çıtır escort Beni bu hayattan ve şehrin sıkıcılığından kaçtığın bir liman olarak düşün. İnanıyorum ki herkesin ve her şeyin boş geldiği hayattan zevk almadığın zamanlar illaki oluyordur. İşte öyle durumlarda daha fazla canının sıkılmasına izin vermeni bende istemiyorum. Aklına kaçamak yapmak geliyorsa benim yatak odam tamda sana göre bir yer. Herkesle ilişki yaşayabilirsin ama ancak sadece benimle gerçek zevki tadabilirsin. İddialı konuşmaları severim çünkü kendine güveni olan bir amasya bayanım. 

677 total views, 0 today

Çıtır Çıtır Genç Kızları Yeme Zamanı

Amasya escort, anal escort, çıtır escort, Escort Bayan 6 Mayıs 2020

Fasılaştırmacılar, bir kadının orgazmında yer alabilecek çeşitli anatomiler önermişlerdir. Erkek genital organı kurmak için herhangi bir araştırmaya gerek yoktu. Erkekler anatominin erkek orgazmı içerdiğini bilir (ve sevgililerini bilir). Fasılaştırmacılar kadınların cinsel anatomisi hakkında teoriler önermişlerdi çünkü kadınların kendileri (ve metresleri) bunu bilmiyorlardı. Teorilerin çeşitliliğine rağmen, bunların hiçbiri oybirliğiyle kadınlar tarafından doğrulanmadı.

Genç kadınlar, ailelerini ve toplumlarını onlardan korumaya çalıştıkları için cinsiyetin harika bir şekilde eğlenceli olması gerektiğini varsayarlar. Erotik kurgu yoluyla cinsel hazzı duyabilirler. Tabiatl olarak, kurgunun gerçeklikle aynı olmaması olasılığını göz ardı ederler. Pornografinin ve fuhuşun öncelikli olarak erkekler tarafından tadını çıkarmasının önemini bile fark etmeyebilirler. Bu cehalet daha da şiddetlenir, çünkü hiç kimse cinsiyetin erkekler için bir zevk olduğu gerçeğinden bahsetmek istemez.

Gençler sigara içmeye devam ettikçe (öldürdüğünü bilseler bile), kadınlar yetişkinlikle olan bağlantısı nedeniyle seks yapmaya (tüm riskleriyle) cazip gelir. Ayrıca biraz zevk olması gerektiğini varsayarlar. Ters halde, yetişkinler neden bunu yapsınlar? Aslında, yetişkinler, gençler gibi, çok aptalca şeyler yaparlar. Onları sosyal grupları tarafından kabul ettiriyorlar. Onları yaparlar çünkü başkalarının onlara hayran olduğunu düşünürler. Onları yapıyorlar çünkü böyle şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyorlar.

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, seks endüstrisi veya seks terapisi yoluyla cinselliği teşvik eden para kazanırlar. Kadınların cinselliği büyük bir deneyim olarak tanıtmaları konusunda yanlış bir şey yoktur. Bu deneyimi tanımlamak için “orgazm” kelimesini kullanmak yanlıştır. En iyi ihtimalle duygusal ve duyusal duyguları ifade ederler. Bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Orgazmı olan herkes anatomi ve erotik geçişten sorumlu olabilir.

Tabiatl ki, genç kadınlar erkeklerin güveniyle boğulmuş durumda. Gençlerin deneyimsizliği ve iyimserliği nedeniyle romantik yanılsamalar ve merakla doludurlar. Destekleyici bir ortak arayan genç kadınlar. Erkeklerle popülerliklerinin yeniliklerinden zevk alırlar. Islaklı kadınlar erkeklerin cinsel çıkarlarını desteklediğini takdir eder. Genç kadınlar, erkeklerle popülerliklerinin hoşgörüsüz olması şartıyla, yaşlı kadınların tavsiyelerini görmezden gelir. Babalar kızlarını sorumsuz genç adamlardan korumaya çalışırlar.

Bir adam annesinin pornografi tarafından uyarılmadığını kabul edebilir. Fakat kişi cinsel (genç, çekici ve kolayca etkileyici) ve yaşlı kadınlar arasında ayrım yapar. Erkekler, kadın cinselliğini, erkekleri teşvik etme ve onlarla etkileşime girme isteklilikleri açısından tanımlar. Islaklandıkça, kadınlar bir kadının cinsel erişilebilirliğini önerdiği düşünülen bir şekilde davranmaya daha az motive olurlar.

Kadınlar, cinsel ilişkinin yaşlandıkça, statü veya servet kazanarak ve eğitim yoluyla orgazma neden olmadığını itiraf ettiğine inanıyorlar. Entelektüel güveni olan, duygusal olarak kendi kendine yeten ve finansal bağımsızlığı olan kadınlar daha az cinsel isteklidir.

Kadınların cinsel tecrübeleri olumlu olsaydı, yaşlı kadınlar genç kadınlardan daha erişilebilir olurdu. Islaklı kadınlar deneyimden öğrendikleri için daha az erişilebilir durumdadırlar. Onlarca yıllık deneyimin ardından çıkardıkları sonuçlar konusunda daha kendinden emin ve açıklar. Olgun kadınların destek için artık erkeklere bağımlı olmaları gerekmez. Erkeklerin ihtiyaç duyduğu cinsiyeti sağlamak için daha az baskı altında hissediyorlar.

Kadınlar cinsel bir fenomen söz konusu olduğunda neredeyse erkek kadar meraklı olmadıkları için özel bir eğitim zorluğu sergilerler. Kadınlar genellikle cinsel reaksiyonun özelliklerini bilmediklerinin farkında değildirler. Rüyai ya da başka türlü cinsel içerikten dikkatle kaçınırlar. Kadınlar nadiren bilgilendirilmiş cinsel tartışmalara girerler. Türsiyetin romantik ve duygusal yorumlarının, cinsel uyarılma ve orgazmın gerçekte nasıl elde edildiğine ilişkin bilginin yerini alabileceğini varsayıyorlar.

Çoğu insan, çocukların ve ergenlik çağındaki kızların önündeki cinsel konular hakkında konuşmanın uygun olmadığını düşünür. Utanç, erkeklerin kadın cinselliği etrafında ördüğü algılarına odaklanır. Aynı şekilde, seks eğitimcileri genellikle tıbbi ve biyolojik gerçekler sağlar, ancak cinsel zevk hakkında konuşmaktan kaçının. Kadınlar genellikle cinsel zevke referansla rahatsız olurlar çünkü cinsel aktivite tatmin edici erkeklere odaklanma eğilimindedir.

Türsellik kültür ve tarihle şekillenir. Sorun, yüz yıl önce, seks seven bir kadın zihinsel rahatsız olmuş olarak kabul edilebilirken, bugün, seks sevmezseniz, size işlevsiz olarak teşhis edilebilir. (Bella Ellwood-Clayton 2013)

611 total views, 0 today

Doyumsuz Bir Geceye Var Mısın?

Balıketli Escort, çıtır escort, doyumsuz escort, Escort Bayan 5 Mayıs 2020

“Birden benimle konuşmayı bıraktı. Şimdi ne yapmalıyım? ”Bu, kadınların cevaplaması için çok yaygın bir sorudur. Erkekler birçok kadın için bir sırdır. Yalınce bir adamımız olduğunu düşündüğümüzde, onun gittiğini ve gelmediğini gördüğümüz bir şey yapacağını öğrenir. Birden gözden düştüğünde ve tüm teması kestiğinde durum budur. Devirrılarınızı geri göndermeyecek, e-postalarınız cevapsız kalacak ve yalnız kalacak ve kafanız karışacaktır. Onu en son ne zaman onu neden gördüğüne dair ipuçları ararken onu tekrar gördüğün zaman. Rüya gücünüzün çıldırmasına ve onu hastanede hayal etmesine veya yaralanmasına ve arayamamasına bile izin verebilirsiniz. Neler olup bittiğini tartışmaya çalışmak için gereksiz yere daha fazla zaman harcamak yerine, erkek zihninin nasıl çalıştığı ve erkeklerin neden bu kadar sık ​​yaptığı hakkında fikir sahibi olmanız gerekir.

Birden sizinle konuşmayı bıraktıysa, bunun nedeni genellikle sevmediği bir şey yapmış olmanızdır. Flört ilişkileri uzun vadeli ortaklıklarla aynı taahhüde sahip değildir. Erkekler biraz kararsız olabilir ve küçük bir şey onları kapatabilir ve terk edebilir. Çoğu kadın bunun tam olarak farkında değildir. Akşam yemeği için ne sipariş edileceği veya tıraş edileceği hakkında yorum yapmak kadar önemsiz görünen bir şey bile onu kesmek için yeterli olabilir.

Bunun biraz soğuk ve duygusuz olduğunu düşünebilirsiniz, ancak maalesef bu arkadaşlık dünyasının gerçekliği. İkiniz güçlü bir duygusal bağlantı kurmadıysanız, ilgisi iyi bir ipliğe bağlı.

Bir kadın deli olduğu adam onunla konuşmayı bıraktığında ne yapmalı? Bunu unutabilir ve devam edebilirsiniz. Kulağa olduğundan çok daha kolay geliyor, ancak yeni bir ilişkiyse ve çok fazla yatırım yapmadıysanız, doğru seçim olabilir.

Bununla ilgileniyorsanız ve orada bir potansiyel görüyorsanız, değişiklik yapmanız gerekir. Ne yapabileceğinizi tanımlamadıysanız, sorun değil. Durumu düzeltmek için yine de adımlar atabilirsiniz. Onu arayın ve onunla kahve sevdiğinizi bildirin. Değilse, bir mesaj bırakın. Üzerinde baskı yapmayın ya da onu görmezden gelmek hakkında ne hissettiğiniz hakkında konuşmayın. Bunun yerine, sıcakkanlı, sıcak ve eğlenceli olun. Bırakın en iyi kısımlarını görsün. Bu ona yeni bir bakış açısı kazandıracak ve ilişkinin doğru yönde ilerlemesini istiyorsanız, önerilerinizi ondan almanız yeterlidir. Sizinle ne kadar çok zaman geçirirse, olası eksikliklere doğrudan bakma ve bunun yerine vücudunuzun karşı konulmaz kısımlarına odaklanma olasılığı o kadar yüksektir.

494 total views, 0 today

 • amasya escort

  Amasya Büyük Kalçalı Libidosu Yüksek Azgın Escort Selen

  by on 19 Mayıs 2024 - 0 Comments

  Amasya escort arayışında olan beyler için azgın seksi hatunlar oldukça ilgi çekici olabilir. Bu hatunlar, çekici ve libidosu yüksek olmalarıyla dikkat çeker. Genellikle büyük kalçalı ve etkileyici fizikleriyle erkekleri baştan çıkarabilirler. Amasya’da bulunan bu hatunlar, arzularınızı ve fantezilerinizi gerçeğe dönüştürmek için hizmet vermektedir. Amasya’da azgın seksi hatunlar ile birlikte olmak isteyen erkekler için birçok seçenek bulunmaktadır. […]

 • amasya escort

  Ofise Gelen Çıtır Escort Öykü

  by on 20 Mayıs 2024 - 0 Comments

  Amasya escort olmak oldukça heyecan verici bir deneyim olabilir. Azgın ve seksi bir hatun olarak, erkeklerin en büyük hayallerini süslemek benim için harika bir duygu. Partnerimle birlikte ateşli anlar yaşamak ve mutlu sona ulaşmak beni zevkle dolduruyor. Ofiste ya da evde, her ortamda sevişmeyi seven bir kadın olarak, partnerimin isteği doğrultusunda her türlü fanteziyi yaşamaya hazırım. […]

 • amasya escort

  Amasya Gotik Escort Buse

  by on 18 Mayıs 2024 - 0 Comments

  Amasya’da escort hizmetleri almak isteyenler için kaçamak fırsatları oldukça fazladır. Şehirdeki birçok güzel ve çekici escort, partnerlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırdır. Amasya’nın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde yaşanacak kaçamaklar, hem bedensel hem de ruhsal olarak doyurucu olacaktır. Baş başa geçirilecek romantik saatler, stresli hayatın yorgunluğunu alıp götürecek ve yeni enerjilere yer açacaktır. Amasya escort hizmetlerinden […]

 • amasya escort 

  Amasya iri memeli azgın escort Eylül

  by on 22 Mayıs 2024 - 0 Comments

  Amasya escort azgın arayışında olanlar için doğru yerdesiniz. Amasya şehrinde bulunan birbirinden ateşli ve arzulu escort bayanlar ile unutulmaz bir gece geçirmeye hazır olun. Bu özel hizmeti almak isteyenler için Amasya’da birçok güzel ve azgın escort bulunmaktadır. Kendinizi yalnız hissettiğinizde veya doyumsuz bir gece geçirmek istediğinizde, Amasya escortları size en iyi şekilde hizmet sunmaktadır. Amasya escort […]

 • amasya escort

  Amasya Fışkırara Boşalan Escort Irmak

  by on 21 Mayıs 2024 - 0 Comments

  Amasya escort arayışında olanlar için günahlara doyulmayan bir gece yaşamak artık hayal değil. Sitemizde bulunan seksi hatunlar, size unutulmaz bir deneyim sunmaya hazır. Bu özel geceyi yaşamak için yapmanız gereken tek şey sitemizi ziyaret etmek ve size en uygun olan escort bayanı seçmek. Escort seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, size uygun olan bayanı seçmek […]